Nordisk Obligationsförvaltning är ett ungt företag med lång samlad erfarenhet som erbjuder finansiella produkter i reala tillgångar. Vi förmedlar säkerställda företagsobligationer och brygglån till privatpersoner och företag genom offentliga erbjudanden eller genom Private Placements. Kring detta erbjuder vi rådgivning och information i personliga möten samt i seminarieform, där vi noggrant och pedagogiskt förklarar hur den nya marknaden med finansieringslösningar fungerar samt de finansiella instrument som är kopplade till denna. I nästa steg tittar vi på hur dessa investeringar kan passa den enskilde kunden.

 

Förändringar i regelverk från EU och myndigheter samt marknadsmässiga faktorer har lett till att ett nytt segment har börjat växa fram inom säkerställda företagsobligationer. Detta segment har i princip inte funnits tidigare men har vuxit kraftigt de senaste åren, om än från en låg nivå. Ett visst antal av de säkerställda företagsobligationerna som ges ut på marknaden erbjuder en hög riskjusterad avkastning med tydliga och förmånliga säkerhetsstrukturer samt transparenta kapitalflöden. Tillsammans skapar detta något som skiljer sig från mängden i den komplexa produktfloran inom finansbranschen.

 

Risken i dessa företagsobligationer är mycket konkret, till skillnad från den teoretiska och abstrakta risken man ställs inför i fonder och flertalet andra finansiella instrument. Att kunna erbjuda kunder och potentiella kunder en placering som är helt transparent och konkret till en god riskjusterad avkastning är en av anledningarna till att Nordisk Obligationsförvaltning AB bildades. Vårt fokus är att erbjuda hög riskjusterad avkastning samtidigt som du som investerare förstår vad du investerat i.

 

Samarbetspartners

Copyright © 2017

NORDISK OBLIGATIONSFÖRVALTNING 

BIRGER JARLSGATAN 12, 114 34 STOCKHOLM, TEL: 08-425 199 00

epost: info@nordiskobligationsforvaltning.se